Căn hộ có lửng 68.09m2

Vị trí căn hộ

Tầng 3-9


Thông tin căn hộ

Phòng khách 15.89m2
Bếp ăn 27.74m2
Phòng ngủ 02 13.84m2
Vệ sinh 01 2.96m2
Logia 01 1.67m2
Phòng ngủ 03 17.57m2
Vệ sinh 02 5.29m2
Phòng ngủ Master 18.86m2
Vệ sinh Master 6.07m2
Logia 02 1.75m2
Sảnh thang 3.38m2

DIỆN TÍCH THEO TIM TƯỜNG: 68.09m2

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 62.10m2

Vị trí